Vores tilgang

Hvad gør vi?

Vi optager samtaler, som vi omsætter til indsigter på lyd. Vores lydfortællinger tilrettelægges for at skabe effektfulde handlinger. Vores tilgang bygger bro mellem stærke indsigter og fængende formidling. Vores bro er bygget af stemmer der formidler viden og erfaringer. Internt i by voices kalder vi denne bro for mellemregninger; mellemregninger som åbner for at andre kan relatere til det, du ønsker formidlet. Metoden er inspireret fra etnografien, social- og humanvidenskaben. 

Et projekt med os tager udgangspunkt i din konkrete kontekst. Vi dykker ned i de problemstillinger, der måtte være og sætter en retning for, hvordan vi kan opfylde dine ønsker. Vi går derefter i felten, optager stemmer, analysere og klipper stemmerne sammen til stærke indsigter og fortællinger. Du får de færdige filer - vi kommer med råd og vejledning omkring brugen af dine nye podcasts. 

Hvorfor lydfortællinger

De fleste kender efterhånden følelsen af at blive grebet af en podcast. Mange af os høre dem på daglig basis. De giver os perspektiver, som vi ikke havde før og får os til at forstå universer, som vi aldrig har oplevet. Lyden har et enormt potentiale. Den åbner verdener og ændre opfattelser - derfor er lyden et unikt redskab til at skabe forandringer og ændre fastlåste tankemønstre og adfærd.

Hvem er vores produkt relevant for?

Vores kunder har et behov for at formidle viden og erfaringer - enten inden for deres organisation eller til deres brugere. Vores kunder har fokus på læring – både internt og eksternt.