Cases

Vi arbejder med virksomheder og organisationer, der er tør sprænge rammerne for,
hvordan de formidler og bruger indsigter. De er klar til at sætte den menneskelige erfaring og oplevelse i fokus - og de vil lære af den.

Hvordan kan podcasts fungere som incitament for adfærdsændring?

Mange unge med diabetes oplever, at sygdommen står i vejen for at leve et normalt ungdomsliv. Diabetes stiller nemlig store krav til at måle og regulere sit blodsukker medicinsk. Store udsving i blodsukkerniveauer øger risikoen for at blive ramt af følgesygdomme senere i livet. Hillerød Hospital ønskede at lave et nyt tiltag, der motiverer adfærdsændringer hos unge diabetikere. Resultatet blev en podcast, der nuancerede hverdagslivet med diabetes.

Læs her hvad Hillerød Hospital siger om projektet:

Hvordan kan organisationer nytænke læring gennem podcasts?

Som en nystartet forretningsenhed er det vigtigt at formidle læringer internt i koncernen. Vario by Velux har en vision om at dele konkrete læringer, erfaringer og refleksioner i et nyt format til inspiration for udvikling, innovation og synergier på tværs af Velux Groups interne organisationen. 

Hvordan forbereder vi nye studerende til universitetslivet?

Studerendes læringsprocesser har ikke kun teoretisk viden som afsæt, men handler i lige så høj grad om at opnå praktisk erfaring med forskellige former for analytisk arbejde og, ikke mindst, god studieteknik. CBS ønskede at formidle denne indsigt til deres studerende. Resultatet blev en podcastserie i 3 afsnit, der udfolder formål og sammenhæng med pensum, undervisning og eksamener. 

Hvordan kan nyansatte komme godt fra start?

Den første tid på en ny arbejdsplads er kendetegnet ved, at man som nyansat både skal afkode indhold og forventninger til de arbejdsopgaver og processer, der er tilknyttet jobbet. CBS ønsker at give nye kollegaer en god start, hvor de hurtigt kan komme i gang med at lave den kvalitetsundervisning, som kendetegner CBS’ uddannelser. Vi har produceret en podcast, der præsenterer nyansatte for de bagvedliggende tanker om tilrettelæggelsen af et specifikt fagforløb. 

Hvordan kan brugen af digitale elementer udbredes på tværs af CBS og finde vej ind i tilrettelæggelsen af undervisning?

CBS har et ønske om at udvikle digitalt undervisningsmateriale, der kan bruges på tværs af fag. Vi har i den forbindelse produceret en række podcasts, der rammesætter og formidler centrale tekster på organisationsfag – der både er tilgængelige for undervisere og for studerende på hele CBS.

Hvordan kan erfaringer inspirere og motivere til handling?

Når studerende skal i praktik, er der meget at tage højde for i processen både før, under og efter selve praktikken. KEA ønsker at styrke de studerendes læringsudbytte af deres praktikforløb. Vi følger seks studerende gennem hele forløbet fra research af mulige praktiksteder til den afsluttende praktikeksamen. Resultatet er en podcastserie, der formidler de seks studerende oplevelser og erfaringer til inspiration og motivation for de studerende, der står over for selv at skulle lignende forløb igennem. For undervisere er der med denne podcastserie skabt indsigter til forbedring af bl.a. vejledning af studerende i praktikforløbet.